Techniek basisscholen

In samenwerking met technieklokalen en bedrijven verzorgen wij technieklessen aan kinderen van groep 7 en groep 8. Doel is dat leerlingen enthousiast worden gemaakt voor techniek op alle niveaus. Er is ruimte voor ontwerpen en er wordt geprobeerd de creativiteit van de leerlingen te stimuleren. De leerlingen zullen zich via Weg van Techniek vooral zelf ontdekken en zichzelf verbazen! Door iedere keer het principe van DENKEN, DOEN en EVALUEREN te gebruiken, proberen we ervoor te zorgen dat theorie aan praktijk wordt gekoppeld. Daardoor zal informatie beter beklijven. Ook willen we de leerlingen duidelijk maken dat er op alle niveaus technische opleidingen zijn en dat er heel veel richtingen mogelijk zijn binnen de techniek. Hierdoor tillen wij de techniek binnen het basisonderwijs op een hoger niveau. Natuurlijk worden alle kerndoelen van techniek in het basisonderwijs afgedekt. Voor het voortgezet onderwijs is het ook een uiterst geschikte manier van werken.

Hoe gaat het in z’n werk?

In het voortraject DENKEN komen de technische principes en handelingen die in de opdracht verwerkt zitten aan bod op leerling-niveau. De kinderen denken (gestuurd) na over de probleemstelling waarmee altijd wordt gestart. Er is zoveel mogelijk ruimte voor creativiteit en eigen oplossingen! Later worden de eigen ideeën en eigen ontwerpen gekaderd om naar de uiteindelijke opdracht toe te werken.

Wij streven ernaar om hetgeen is ontworpen ook in de uiteindelijke opdracht terug te laten komen. Ook worden (het veilig werken met) gereedschappen en machinegebruik uitgebreid en duidelijk uitgelegd, zodat de leerlingen in het technieklokaal direct aan de slag kunnen gaan. In het technieklokaal (DOEN) wordt vervolgens de opdracht uitgevoerd zoals stap voor stap wordt aangegeven in de opdracht. De vrijwilligers en/of docenten hoeven niet uitgebreid te starten met uitleg, want de belangrijkste (veiligheids)zaken zijn al bekend bij de leerling. Er zijn vrije opdrachten voor de leerlingen die meer aankunnen.

Wil je zien waar de kinderen werken en foto’s bekijken?

Kijk dan op onze Facebook-pagina. Hier wordt bijgehouden wat er allemaal gebeurt.

Bekijk de foto’s op Facebook