VOOR SCHOLEN

Techniek biedt volop kansen op een uitdagende loopbaan, groei en een mooi salaris. Ook voor leerlingen die lastig te handhaven zijn of moeilijk leren. Techniek Praktijk Centrum (TPC) kan voor die leerlingen dé uitkomst bieden. De leerling blijft in dat geval gewoon op school ingeschreven en gaat op het TPC praktijkopdrachten uitvoeren TPC rapporteert aan de school over de vorderingen en het verzuim en probeert vanaf een andere kant kansen te creëren die in een schoolomgeving niet mogelijk zijn. Kom eens kennismaken met onze stichting.

Neem contact op