“In 4 stappen naar je Toekomst

Binnen het TPC kun je op verschillende manieren aan de slag. Hieronder zullen wij in het kort een uitleg geven.
Omdat bij ons alles maatwerk is, zijn er vele opties mogelijk.

Wil je graag meer informatie over een traject, over extra mogelijkheden of wil je in een gesprek graag wat uitgelegd hebben? Dat kan natuurlijk, neem dan even contact met ons op via de contactpagina. Waar wij erg trots op zijn is het aanbod van een traject voor jongeren en jong volwassenen die graag praktijkgericht willen leren.

Fase 1: screening

In deze fase gaan wij met jou als deelnemer in gesprek over de belangrijke zaken binnen het TPC, wat zijn regels, welke doelen gaan we aan werken. Afhankelijk van het traject gaan wij ook een beroepentest doen.

Wat het TPC belangrijk vindt is dat je leert in de praktijk, met je handen bezig zijn en werkend ontdekken en leren. Je maakt kennis met diverse soorten van techniek, denk hierbij aan hout, metaal, auto- en fietstechniek. Afhankelijk van het traject kunnen wij ook kennismaken met andere gebieden van de techniek zoals bouw of installatietechniek.

Naast het werken in de praktijk zal de trajectcoördinator ook betrokken bij je zijn. Zij volgt je traject, plant en houdt evaluatiegesprekken, houdt eventueel derden op de hoogte.

Aan het eind van deze fase gaan wij samen met jou in gesprek over wat je hebt geleerd, gezien en ervaren. Van hier uit maken wij samen met de mensen die voor jou belangrijk zijn, de keus waarin je verder gaat.

Fase 2: Verdieping in mogelijkheden

In deze fase van het traject gaan wij samen met jou je keuze verder onderzoeken. Mocht je nog niet goed weten in welke richting jij je zou willen specialiseren dan gaan wij ook nog kijken naar andere mogelijkheden binnen de techniek (bijvoorbeeld bouw, installatietechniek). De basiswaardigheden komen op het TPC altijd aan bod, maar verdere uitdieping kan soms wenselijk zijn bij een ander bedrijf / school.

Binnen het TPC gaan wij werken aan een richting, werkhouding, verwachtingspatronen en toekomstperspectief. Mocht het nodig zijn kun je deelnemen aan trainingen op het gebied van taal, sociale vaardigheden enz. Ook gaan wij naast praktisch bezig zijn ook naar praktijkscholen en kijken op de werkvloer binnen een bedrijf. Mogelijkheid van een snuffelstage is ook aanwezig.

Aan het eind van deze periode is er een evaluatie, hierin bespreken wij de voortgang en de mogelijkheid voor het vervolg. Wat wil jij als deelnemer, wat zijn mogelijkheden in de toekomst, werken, naar school of daginvulling. Hierover gaan wij met elkaar in gesprek en zetten wij lijnen uit.

Fase 3: Richting bedrijfsleven

In deze fase gaan wij jouw als deelnemer begeleiden naar een werkgever die passend bij jou is. Het doel is opbouwen van een goede onderlinge relatie tussen werkgever en deelnemer.

Je gaat de afgesproken dagdelen stage lopen en bent niet meer op het TPC.

De Trajectcoördinator blijft nog betrokken bij jouw als deelnemer en het bedrijf, we bezoeken je regelmatig, informeren bij de werkgever en kunnen op vraag van de werkgever bijscholen op het TPC.

Fase 4: Nazorg

Dit is de fase van het uitstromen, wij laten jou als deelnemer steeds meer los. Maar op de achtergrond zullen wij nog steeds in beeld blijven.

Je gaat uitstromen naar een werkgever die bij jou past, je gaat deelnemen aan een vervolgopleiding of je hebt een andere daginvulling gekregen. Dit kan zijn binnen het TPC maar ook bij een andere organisatie. Wij helpen je hierbij!
In de komende periode blijven wij jou als deelnemer op afstand volgen. Wij komen nog even een keer bij je op het werk en kijken of nemen contact met jou op om te zien hoe het met je gaat.
Mocht je toch ergens tegenaan lopen of het loopt niet helemaal goed, dan is het TPC er om je op te vangen en te begeleiden. Wij kennen jou als deelnemer goed en gaan met jou kijken welke mogelijkheden er zijn om je te ondersteunen.
Op de vraag van het bedrijf of andere opdrachtgevers kunnen wij ook begeleiding bieden op de werkvloer of in extra scholing. Wij bieden maatwerk voor iedereen.